Сертификати

  • 4daaa67c-8872-4d81-b757-8471619cd2ad
  • 4daaa67c-8872-4d81-b757-8471619cd2ad

HACCP - сертификат за безбједност хране

cisk-haccap.jpg
Да би Ваша храна била што безбједнија, ми смо увели најстрожији систем о безбједности хране. Сертификат је издат од стране ЦРНОГОРСКОГ ИНСИТУТА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ И КВАЛИТЕТ - ЦИСК

Шта је HACCP?
Анализа ризика (опасности) и критичне контролне тачке (у наставку текста HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point), је системски превентивни приступ безбедности хране који се односи не само на физичке, хемијске и биолошке опасности, већ и на превентивни поступак, којим произвођач посматра, врши контролу, идентификује и анализира извесне критичне тачке у производњи хране, на којима евентуално може доћи до њихове контаминације. Одређивање критичних контролних тачака, у принципу је наставак анализе опасности.

Сертификат за менаџмент ISO 9001

cisk-iso.jpg
Да би све фукционисало беспрекорно током вашег боравка увели смо систем контроле менаџмента. Ништа не брините, нисмо се претворили у роботе, већ смо задржали срдачност и љубазност по којој смо препознати. Сертификат је издат од стране ЦРНОГОРСКОГ ИНСИТУТА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ И КВАЛИТЕТ - ЦИСК

Шта је ISO 9001?
ИСО 9001 је међународни стандардни који садржи захтеве за систем управљања квалитетом у пословној организацији које организација мора испунити да би ускладила своје пословање са међународно признатим Клас емисии.