Aktuálne informácie o víruse Corona (COVID-19) pre turistov v Čiernej Hore

S cieľom chrániť zdravie občanov a turistov s bydliskom v Čiernej Hore prijala vláda Čiernej Hory sériu dočasných opatrení na zabránenie riziku možného šírenia COVID 19. Najnovšie a podrobné informácie o zavedených opatreniach a odporúčaniach, navštívte vládnu stránku opatrení a odporúčaní vlády Čiernej Hory .

Turisti, ktorí v súčasnosti bývajú v Čiernej Hore, môžu nájsť informácie o všetkých zdravotných problémoch na webovej stránke Inštitútu verejného zdravia Čiernej Hory a prostredníctvom telefonického centra 1616 každý deň od 8:00 do 23:00.

Čo je zakázané?
Ktoré hraničné priechody sú uzavreté?
Čo bolo vypnuté?
Čo zostáva otvorené?
Čo je potrebné?
Kde sa nachádzajú karantény?
Kto by mal byť v karanténe?
Kto je povinný sa izolovať, to znamená zostať v karanténe domu?