Sobe za sastanke

  • img_0624.jpg
  • img_0609.jpg
  • 12892270-eb8b-4ffb-a64a-24622e8c9e1a
  • img_0607.jpg
  • moor gniteem roirepus
  • img_0617.jpg
  • img_0627.jpg
  • img_0603.jpg
  • img_0619.jpg

Superior sala za sastanke

img_0624-1.jpg
Fleksibilna sala za sastanke s prirodnim osvjetljenjem i punom tehni?kom opremom.
Kapacitet sale je 40 osoba sa kompletnom tehni?kom opremom.
Hotel Philia nudi mogu?nost organiziranja seminara u 3 odvojene skupine.
Radni dan mo?ete upotpuniti uslugama restorana u vidu ?vedskog stola i kave pauza, kao i "a la card" narud?bama.
Mogu?e je formiranje paketa po Va?im ?eljama.

Standard sala za sastanke

untitled_panorama2-2.JPG
Fleksibilna sala za sastanke s prirodnim osvjetljenjem i punom tehni?kom opremom.
Kapacitet sale je 30 osoba sa kompletnom tehni?kom opremom.
Hotel Philia nudi mogu?nost organiziranja seminara u 3 odvojene skupine.
Radni dan mo?ete upotpuniti uslugama restorana u vidu ?vedskog stola i kave pauza, kao i "a la card" narud?bama.
Mogu?e je formiranje paketa po Va?im ?eljama.